Puppies born 30.12.2016

I'm Baster Z Makdani x Amberfire Z Makdani

We have 2 boys & 2 girls available
DANGERUS LOLA Z MAKDANI = pllclear
ZarezerwowanaDANGERUS LUSI Z MAKDANI = pll clear
ZarezerwowanaDEVILISH DUVESSA Z MAKDANI = pll clear
ZarezerwowanaDANGERUS BOY Z MAKDANI = pll clear?
DostępnyPedigree: