AMBERFIRE z Makdani
D.O.B. 11.06.2010

   OSIĄGNIĘCIA   
     
    WYSTAWY  

   GALERIA  

   BADANIA  

   DYPLOMY  

   RODOWÓD 

   POTOMSTWO