Małgorzata Ławniczak
ul. Torfowa 39 D
51-170 Wrocław

telefon: (+48) 601553583
e-mail: zmakdani@gmail.com

Konto: PKOBP SA 06 1020 5226 0000 6102 0164 2131